จัดทำ และ จำหน่าย บทสวดมนต์ หนังสือธรรมะ ธรรมทาน 
 
เพื่อ พุทธศาสนิกชน ที่อยากทำ กุศลทาน ด้วยการให้ ธรรมเป็นทาน
 
หรือดังที่กล่าว ใน พระบาลี ว่า
 
(ธัมมะทานัง สัพพะทานัง ชินาติ)
 
การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง. 
 

edit @ 26 Dec 2012 14:57:39 by บอยz

edit @ 27 Dec 2012 08:34:45 by บอยz

edit @ 9 Feb 2013 11:13:26 by บอยz