มีบทความให้ความรู้ บทสวดมนต์ ในวาระสำคัญต่างๆ หรือ บทสวดมนต์ก่อนนอน

อาทิเช่น บทแผ่เมตตา บทบูชาพระรัตนตรัย คาถากรวดน้ำ บทสวด พาหุง - มหากา เป็นต้น

หรือ บทความให้ความรู้ ก็มีบทความ ดีๆ ทั้ง พุทธวจน ก็ดี เทศนาอบรม ของ พระอริย หลายท่านก็ดี

หรือบทความ ฝึกสอนการทำ สมาธิ กรรมฐาน ไม่ว่า จะเป็น วิปัสนา หรือ สมถะ 
 
ขอเขิญชวนท่าน พุทธศาสนิกชน ท่านโยคาวจร ทั้งหลาย

เข้ามาเยี่ยมชม เว็บไซต์ สื่อธรรมทาน ออนไลน์ แห่งนี้ด้วยครับ


 

edit @ 9 Feb 2013 11:13:43 by บอยz